Des de 2013, per la Festa Major de Balsareny (Sant Marc – mes d’abril), al pàrquing del carrer del Trull, es marca una quadrícula, de la que la gent adquireix una butlleta, i el dia indicat una mula es passeja per la quadrícula fins que fa les seves necessitats, i la casella afortunada és premiada amb 1.000 euros.

Enguany la IX edició, serà el 22 d’abril a les 16h, dins el programa de la festa Major.

Podeu comprar les vostres parcel·les als següents establiments:

– Llibreria Els Colors

– Dolç Capritxet

– Fotografia Sarri

– Taverna el Boter

– L’estanc

– El Casino

– Carnisseria Capdevila

– +K2

– Perruqueria Mercè

– Sindicat dels pagesos

 

Les bases per participar són:

a) El sorteig consistirà en deixar anar una mula al lloc senyalitzat. (Aparcament del Trull)

b) El camp es delimitarà en una superfície rectangular, amb quadrícules de 1 metre x 1 metre.

c) Per qüestions externes a l’activitat, l’organització es reserva el dret de canviar, suspendre o anul·lar l’acte.

d) S’estableixen els següents premis de l’activitat “Cagada de la Mula del Traginer”:

 – 100 € a la cagada que es pugui produir durant els primers 15 minuts.
 – 1000 € a la cagada que es produeixi després dels primers 15 minuts.
 – 1 paletilla de pernil a les caselles colindants a la cagada valorada en 1000€.

Es seguiran les següents fases:
– Introducció, de manera guiada, d’una mula fins el centre de la quadrícula.
– Passats els primers 15 minuts, mitjançant senyal sonora, s’iniciarà la cagada de la mula del traginer.
– Moviment lliure de la mula per la superfície delimitada.
– Ningú podrà tocar físicament l’animal, donar-li de menjar o espantar-lo.
– L’activitat finalitza en el moment en que la mula faci les seves necessitats. Si passada 1’30 h. la mula no ha cagat, es procedirà a fer un sorteig.
– Determinació de les persones guanyadores del premi:
1. -Es delimitarà el contorn de la cagada i s’identificarà el número de les parcel·les premiades.
2. Si la cagada es diposités entre dues o més parcel·les, el guanyador serà el propietari de la parcel·la on se n’hi hagi dipositat més quantitat, la qual serà determinada pel jurat. Si realment fos impossible precisar la parcel·la guanyadora, es partirà el premi entre les parts implicades.
3. L’autentificació dels premis anirà a càrrec del jurat, compost per tres membres de la Comissió de la Festa dels Traginers.

e) Els/ Les guanyadors/es seran comunicats en el mateix lloc que es porti a terme l’activitat.

f) L’entrega dels premis es farà al finalitzar l’acte, calñdrà entregar les butllets premiades.

g) En cas de mal temps, es suspendrà la cagada de la mula del traginer i es farà el dissabte següent a la mateixa hora i lloc.