2022

Premis de fotografia

Totes les fotografies són propietat de la Comissió dela Festa dels Traginers.

Categoría nacional B/N

Categoría Nacional Color

Categoria Local B/N

Categoria Local Color

Categoria Nacional Retrat

Categoria Nacional Digital

Col·lecció d'honor