2000

Premis de fotografia

Totes les fotografies són propietat de la Comissió dela Festa dels Traginers.

Categoría nacional

Categoría local i correfoc

Col·lecció d'honor