1971

I Concurs de fotografia

Totes les fotografies són propietat de la Comissió dela Festa dels Traginers.

Categoría Local

Categoría Nacional

Col·lecció d'honor